Mundurowi
Emerytura dla policjantów

Zacznijmy od tego, że emerytura policyjna przysługuje nie tylko policjantom!mundurowi

Mają do nie prawo funkcjonariusze zwolnieni ze służby w:

  • Policji,
  • Urzędzie Ochrony Państwa,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencji Wywiadu,
  • Straży Granicznej,
  • Biurze Ochrony Rządu,
  • Państwowej Straży Pożarnej,
  • Służbie Więziennej.W przypadku emerytur mundurowych chodzi o legitymowanie się odpowiednią wysługą emerytalną. Bez znaczenia natomiast jest wiek funkcjonariusza. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia legitymuje się co najmniej 15-letnim okresem służby.

Jaka jest wysokość emerytury policyjnej?

Emerytura policyjna dla "starych" i "nowych" funkcjonariuszy wynosi 40 proc. podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy dalszy rok tej służby.
Kwota emerytury policyjnej, bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych nie może przekroczyć 75 proc. podstawy wymiaru emerytury. Tylko w przypadku inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą, powodującego zwiększenie emerytury, kwota ta może być większa jednak i wtedy nie może przekroczyć 80 proc. podstawy wymiaru.

czytaj więcej :
wysokość emerytury policyjnej >>