Wysokość emerytury wojskowej
Jak obliczyć wysokość należnej emerytury wojskowej?

Wysokość emerytury wojskowej

wysokość emeryturyDo wyliczenia emerytury zawodowego żołnierza niezbędna jest podstawa wymiaru. Uwaga!  Nie jest to podstawa do wyliczania rent i emerytur cywilnych z ZUS.


Podstawa wymiaru to ostatnia pensja (ogólniej: uposażenie) pobierana tuż przed złożeniem wniosku o przejście w stan spoczynku.
Dzieje się tak dlatego, że wojskowego emeryta przełożeni w każdej chwili mogą wezwać z powrotem do służby. Gdy będzie trwała co najmniej rok, kandydat na ponownego emeryta zyska nową podstawę wymiaru - w wysokości ostatniej (nowej) pensji.

Jak obliczyć wyskość emerytury wojskowej?

Jej wysokość zależy m.in. od lat spędzonych w służbie.

 • Jeżeli służba trwała tylko 15 lat i żołnierz przeszedł w stan spoczynku, jego emerytura wyniesie 40 proc. ostatniej pensji (podstawy wymiaru).
 • Za każdy dodatkowy rok służby dostanie jeszcze 2,6 proc. podstawy wymiaru
 • Jeśli przed wojskiem uczył się lub pracował (czyli miał tzw. lata składkowe potrzebne ZUS do obliczania "cywilnej" emerytury), dostanie kolejne 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy taki rok, ale - uwaga! - maksymalnie za trzy lata. Za kolejne dostanie 1,3 proc.
 • Za każdy tzw. okres nie składkowy emerytura wojskowego wzrośnie o 0,7 proc. podstawy wymiaru.

Emerytura wojskowego zależy też od rodzaju służby:

 • za każdy rok służby jako
• członek załogi okrętu podwodnego,
• nurek lub płetwonurek,
• personel latający w samolotach naddźwiękowych lub za udział w fizycznym zwalczaniu terroryzmu dostanie dodatkowe 2 proc. podstawy wymiaru;
 • za każdy rok służby
• w składzie personelu latającego na samolotach lub śmigłowcach,
• na okręcie wojennym (nie podwodnym),
• jako skoczek spadochronowy,
• jako saper,
• w służbie wywiadowczej za granicą lub • w oddziałach specjalnych otrzyma bonus w wysokości 1 proc. podstawy wymiaru.
 • Jeżeli wybuchnie wojna, za każdy rozpoczęty miesiąc na froncie żołnierz zyska kolejne pól procent podstawy.
 • Jeśli w czasie pełnienia służby wojskowej zostanie inwalidą, dostanie dodatkowo 15 proc. podstawy wymiaru.

Przykład

Pan Michał służył w wojsku 20 lat. W tym pięć lat na łodzi podwodnej i pięć na okręcie nawodnym. Został inwalidą. Przed pójściem na emeryturę dostawał 5 tys. zł brutto. Przed służbą miał trzy lata składkowe i dwa nie składkowe. Jak MON wyliczy emeryturę?

 • Podstawa wymiaru to 5 tys. zł. 40 proc. tej kwoty tp 2 tys. zł.
 • Za dodatkowe pięć lat służby ponad 15 lat dostanie ekstra 650 zł (2,6 proc. x 5 tys. x 5 lat = 650 zł)
 • Trzy lata składkowe przed wojskiem to kolejne 390 zł (2,6 proc. podstawy za każdy rok).
 • Trzy lata nie składkowe po 0,7 proc. podstawy daje 105 zł.
 • Pięć lat na okręcie podwodnym - 500 zł (5 lat x 2 proc. podstawy=100 zł); pięć na nawodnym - 250 zł.
 • Dodatkowe 15 proc. za inwalidztwo -750 zł.

Po zsumowaniu wszystkich części pan Michał dostanie emeryturę w wysokości 4645 zł brutto.

Należy zwrócić uwage na fakt, żę jeżeli w jednym czasie zbiegną się dwie różne okoliczności podwyższające emeryturę (wyłączywszy podwyższenie z powodu inwalidztwa), pod uwagę wzięta będzie tylko jedna.